Psichikos sveikatos centras

Psichikos sveikatos centras

Klinikos Armedika psichikos sveikatos centro tikslas – profesionaliai, kokybiškai ir nuoširdžiai teikti paslaugas klientams, turintiems dvasinių, laikinų emocinių sunkumų ar sergantiems rimtais psichikos sutrikimais. Visiems atvykstantiems į mūsų centrą ir savo kolektyvui sukūrėme komfortabilią, malonią ir estetišką aplinką, kuri, mūsų įsitikinimu, yra puiki prielaida paciento pasitikėjimui, atviram bendravimui, darbo kokybei ir rezultatams.

Klinikoje Armedika dirba:

  • Gydytojai psichiatrai,
  • Psichoterapeutai,
  • Psichologai,
  • Psichikos sveikatos slaugytojai,
  • Socialiniai darbuotojai.

*Užtikrinant psichikos sveikatos centro teikiamas paslaugas pagal LR įstatymus (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/47c6e7321a3411e9bd28d9a28a9e9ad9), psichikos sveikatos centro komandos darbo laikas pagal direktoriaus įsakymą gali nesutapti su įstaigos darbo laiku remiantis darbo kodeksu.

NEMOKAMAI Klinikos Armedika psichikos sveikatos centre teikiama būtinoji pagalba ir pirminio lygio paslaugos. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos – psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos, medicinos psichologijos, psichikos sveikatos slaugos, socialinės priežiūros paslaugos. Šios paslaugos suteikiamos nemokamai asmenims, kurie yra prisirašę prie klinikos Armedika.